Procedures

Algemeen

In je huurcontract wordt de huurprijs die jij maandelijks overmaakt op de rekening van je huisbaas vaak weergegeven in een kale huurprijs en een voorschot op de servicekosten. Heb je een all-in huurprijs dan is het van belang dat je deze huurprijs laat splitsen. De wet heeft een maximale kale huurprijs bepaalt om de particuliere huurder te beschermen. Vaak rekent de huisbaas meer dan de maximale kale huurprijs of vraagt hij te hoge servicekosten. Om deze situaties aan te pakken voeren wij procedures voor de Huurcommissie: een onpartijdige organisatie voor het voorkomen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. 

Huurverlagingsprocedure 

Woon je langer dan 6 maanden in je kamer dan kom je in aanmerking voor de reguliere huurverlagingsprocedure. Aan de hand van een puntensysteem wordt de maximale kale huurprijs: de huurgrens, van uw kamer berekend. Zowel voor oppervlaktes als voorzieningen worden punten toegekend. Om je huurprijs te verlagen zullen wij eerst jouw kamer opmeten en vervolgens jouw huisbaas een brief sturen met een voorstel om deze huurprijs te verlagen. Gaat hij hier niet mee akkoord dan zullen wij de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen. Dit zal altijd in jouw voordeel zijn. Als je vandaag de huurverlagingsprocedure start dan gaat deze huurverlaging 2 maanden na het verstrijken van deze maand in.

Huurverlagingsprocedure bij een nieuw huurcontract

Woon je minder dan 6 maanden in je kamer dan kom je in aanmerking voor de zogenaamde aanvangshuurtoetsprocedure. Het verschil met de reguliere huurverlagingsprocedure is dat deze procedure er voor zorgt dat je het te veel betaalde aan de huurprijs terugkrijgt over de afgelopen maanden ook terugkrijgt. Tevens worden eventuele gebreken meegenomen en kan hieruit een extra huurverlaging volgen. 

Servicekostenprocedure

De huisbaas is wettelijk verplicht om na elk kalenderjaar een servicekostenoverzicht te verschaffen, waarin de door jouw betaalde voorschotten worden vergeleken met de werkelijk gedane uitgaven. In de praktijk komt het vaak voor dat een overzicht ontbreekt of dat het overzicht niet klopt. In beide gevallen is het de moeite waard om een servicekostenprocedure te starten. Als blijkt dat jij inderdaad te veel aan servicekosten hebt betaald over de jaren 2014, 2015 en 2016 dan kun je het te veel betaalde terugkrijgen.    

Gebrekenprocedure

Heeft u schimmel aan het plafond, last van lekkage, scheuren in de muur, barsten in de ramen, of ontbreekt er een trapleuning dan kun je een gebrekenprocedure starten. Wij zullen dan de huisbaas verzoeken om deze gebreken binnen 6 weken te verhelpen, doet hij dit niet dan zal de procedure er voor zorgen dat u gecompenseerd worden door een lagere huurprijs te betalen totdat alle gebreken weer verholpen zijn. 

Overig

Wilt u meer weten of hulp hebben bij overige huurkwesties zoals de borgteruggave, bemiddelingskosten, en het splitsen van een all-in huurprijs, huurverhoging voorstel van de huisbaas, dan kunt u ook bij ons terecht.